2020-06-01 17:06:56

UČENIČKI SERVIS - VAŽNO!!!

Ugovori se preuzimaju na ulazu škole na adresi

Kandlerova 48, Pula, od 11:00 - 13:00 sati ili

slanjem poštom na adresu.


Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula