2020-05-23 10:29:54

OBAVIJEST

Obavještavamo sve korisnike usluga Učeničkog servisa da se, zbog situacije sa  irusom COVID-19, NE NAPLAĆUJE upisnina za učlanjenje odnosno produljenje članstva.

Učlanjenje možete vršiti elektronski slanjem potrebnih dokumenata (koje možete  reuzeti na našim stranicama) na e-mail Učeničkog servisa a o daljnjim radnjama korisnici će biti obaviješteni putem naše web stranice.


Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula